Мацюк Віктор Михайлович, Басістий Павло Васильович />

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Мацюк Віктор Михайлович, Басістий Павло Васильович

Впродовж останніх років освіта України переживає період реформування, пошуків нових підходів до формування інтелектуального потенціалу суспільства. Найбільш суттєві зміни у соціумі і освіті спричиняються впровадженням нових інформаційних технологій (НІТ). На сьогодні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) використовуються практично в усіх сферах людської діяльності, зокрема і в освітній галузі. Так, М. І. Жалдак вважає, що широке використання сучасних ІКТ у навчальному процесі дає змогу розкрити значний потенціал усіх дисциплін завдяки формуванню наукового світогляду, розвитку аналітичного й творчого мислення, суспільної свідомості та свідомого ставлення до навколишнього світу [2].
На даний час коментарі відсутні!