Сеньків Арсен Ігрович, Струк Оксана Олегівна />

ОГЛЯД VULKAN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API), ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеньків Арсен Ігрович, Струк Оксана Олегівна

Vulkan API розробила Khronous Group, синтаксис даної АРІ дуже подібний до OpenGL. У всьому АРІ використовується префікс vk. Наприклад функції виглядають так vkDoSomething(…), імена структур чи Handle-ів: VkSomething, а всі константні вираження (макроси, макровиклики та елементи переліку): VK_SOMETHING. Також є функції, що мають особливий вигляд, до них добавляється префікс Cmd: vkCmdJustDo(…). Писати на Vulkan можна як на С, так і на С++, звичайно другий варіант буде зручнішим. Є (і будуть створюватись) порти на інші мови.[1]
На даний час коментарі відсутні!