Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович />

РОЗРОБКА EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛEКСУ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ ТА СЕРЕДОВИЩА ЙОГО РОЗГОРТАННЯ

Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович

Комп’ютерні технології все більше використовуються в різних сферах життя сучасного суспільства: бізнесі, фінансах, засобах масової інформації, науці та освіті. Для забезпечення ефективного використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі створюються відповідні навчально-методичні комплекси, які можна використовувати в локальних мережах та із застосуванням мережі Інтернет. Створення електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК) для учнів задля забезпечення інформаційної доступності та гнучкості навчального процесу є одним із важливих завдань навчальних закладів.
На даний час коментарі відсутні!