Кулянда Олена Олегівна, Меленчук Любов Іванівна />

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО (ЕЛЕКТРОННОГО) НАВЧАННЯ

Кулянда Олена Олегівна, Меленчук Любов Іванівна

Одним з пріо ритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане дистанційне (електронне) навчання. В 2000 році прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [ 2], створені Українська Система Дистанційного Навчання (УСДН) та Украї нський центр дистанційної освіти (УЦДО), центри та лабораторії на базі вищих навчальних закладів. Дистанційна форма навчання успішно використовується у вищій освіті, при професійній підготовці та перепідготовці кадрів, підвищення та удосконалення професійн ого рівня спеціалістів, для самоосвіти.
На даний час коментарі відсутні!