Кравець Іван Володимирович, Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна />

ТЕХНОЛОГІЯ AUGMENTED REALITY ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кравець Іван Володимирович, Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна

Наразі освітній процес знаходиться на стадії активної інформатизації. Сучасний рівень розвитку комп’ютерних технологій вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації [2; 3]. Комп’ютеризовані системи є потужними інтеграторами інформації в усіх галузях знань, у т.ч. в навчальних процесах [2]. Використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у викладанні хімії дозволяє інтенсифікувати освітній процес, прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й освіти [3].
На даний час коментарі відсутні!