Островська Надія Дмитрівна, Дацун Олена Анатоліївна />

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Островська Надія Дмитрівна, Дацун Олена Анатоліївна

Інформаційно-комунікаційні технології все більше входять в повсякденне життя суспільства. Це не оминуло і навчальний процес у закладах вищої освіти. Майбутні вчителі гуманітарних дисциплін все більше освоюють інформаційне середовище. Цій проблемі присвячені праці багатьох дослідників, серед яких підготовці майбутніх учителів дисциплін гуманітарного профілю виділяємо роботи: теоретико-методологічні основи інформаційних технологій Ю. Машбиця; питання, пов’язані із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі ЗВО, висвітлені у роботах Р. Гуревича, наукові основи технології навчання з використанням інформаційних технологій розглядались у дослідженнях І. Богданової, М. Лукащука, О. Романишиної.
На даний час коментарі відсутні!