Мацюк Віктор Михайлович />

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Мацюк Віктор Михайлович

Дослідження стану готовності вчителів до інноваційної діяльності показали, що лише 25% від загальної кількості опитаних вважають себе достатньо підготовленими до участі у такій діяльності, 54% вчителів оцінили свою підготовленість як задовільну і 21% - як незадовільну [3, С.315]. Відсутність критеріїв оцінювання інноваційної роботи та недостатня поінформованість вчителів з проблем організації і проведення пошукової діяльності негативно позначається на використанні інновацій в організації навчального процесу. Часто вчителі не розуміють і механізми реалізації конкретних педагогічних інновацій. Перешкодою для впровадження нововведень також є відсутність необхідного науково-методичного забезпечення.
На даний час коментарі відсутні!