Мартинюк Олеся Миронівна, Попіна Степан Юрійович />

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ LMS MOODLE ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мартинюк Олеся Миронівна, Попіна Степан Юрійович

На суспільні процеси ХХІ століття мають суттєвий вплив інформаційні технології, які є невід’ємною складовою всіх сфер життєдіяльності особистості. З огляду на це розвиток освітніх послуг не може бути осторонь від розвитку суспільства в цілому. На сьогоднішній день гостро стоїть питання здобуття якісної освіти. У світі популярним стає дистанційне навчання, яке пропонують студентам багато закладів вищої освіти. У якості програмного забезпечення дистанційного навчального процесу часто використовують систему управління навчанням MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — відкриту систему керування навчальним процесом, яка дозволяє організувати якісну взаємодію викладача та студента [2].
На даний час коментарі відсутні!