Врублевська Ірина Андріївна, Грод Інна Миколаївна />

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНО-РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ В МОДЕЛЮВАННІ

Врублевська Ірина Андріївна, Грод Інна Миколаївна

Спектр розвитку творчих можливостей при вивченні прогнозування і пошуку оптимальних рішень дуже широкий, тому тема прогнозуючого і оптимізаційного моделювання є актуальною [1]. Важливість вивчення моделювання взагалі і математичного моделювання визначається роллю розглядуваних задач в розвитку пізнавального інтересу, творчих можливостей, вміння розповсюджувати знання, отримані при вивченні різних предметів. Питання прогнозуючого і оптимізаційного моделювання знайшли своє відображення в підручниках ряду авторських колективів [3].
На даний час коментарі відсутні!