Волос Любов Степанівна, Мартинюк Сергій Володимирович />

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ЕНМК «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ. 2 КЛАС»

Волос Любов Степанівна, Мартинюк Сергій Володимирович

Останнім часом доволі велика увага дослідників приділяється впровадженню інформаційних педагогічних технологій навчання, створенню нової системи інформаційного забезпечення освіти, розробленню автоматизованих навчальних систем тощо. Сьогодні визначено напрями використання інформаційних технологій у професійній освіті. Так, О. В. Співаковським проведено вивчення різноманітних дисциплін з використанням мультимедійних навчальних програм, застосування Інтернет-технологій, електронних бібліотек, мережевих навчальних систем, реалізація дистанційного навчання [1].
На даний час коментарі відсутні!