Вербовецький Дмитро Володимирович, Мартинюк Сергій Володимирович />

РОЗРОБКА EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 10 КЛАСУ

Вербовецький Дмитро Володимирович, Мартинюк Сергій Володимирович

Розвиток суспільства в ХХІ столітті характеризується значним впливом на нього інформаційних технологій, що проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. З огляду на це розвиток освіти спрямований на формування інформаційної культури учнів усіма вчителями, а не лише вчителем інформатики. Швидкий обіг та обмін інформацією, що спостерігається останні два десятиліття, змушує знаходити нові підходи до організації навчального процесу. Починаючи зі школи, предмет «Інформатика» є основним чинником формування інформаційної культури учнів. Саме тому цей предмет повинен відповідати сучасним тенденціям.
На даний час коментарі відсутні!