Семенова Юлія Борисівна />

SТЕМ-ОСВІТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Семенова Юлія Борисівна

Однією з важливих рис сьогочасного суспільства є стрімкі зміни повсюдно. Форсоване впровадження передових технологій всюди призвело до безупинного вдосконалення людської діяльності. Брак часу для втілення нових ідей в життя спонукає до потреби в нових формах освіти та набутті досвіду. Фахівці в галузі новітніх технологій невдовзі стануть наймоднішими через бурхливу еволюцію інноваційних технологій. З’являться спеціальності у майбутньому, які будуть пов’язані взаємодією технологій з природничими науками. Тому STEM-освіта так злободенна в наш час.
На даний час коментарі відсутні!