Вельгач Андрій Володимирович, Габрусєв Валерій Юрієвич />

3D-МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Вельгач Андрій Володимирович, Габрусєв Валерій Юрієвич

Стрімкий розвиток інформаційних технологій 3D-моделювання та прототипування призводить до необхідністі готувати людей до існування в нових умовах. У тезах актуалізується проблема початку вивчення основ 3D технологій у початковій школі та запропоновано шляхи реалізації такого навчання. Запропоновано програмне середовище, що може бути використане при вивченні основ 3D-моделювання, розглянуто його можливості, особливості та переваги використання при навчанні в початковій школі. Стрімкий розвиток технології 3D-друку призводить до величезного попиту на спеціалістів із напряму 3D-моделювання. Тому одним з основних завдань початкової школи є формування у дітей уявлення і компетенцій, пов'язаних з 3D-проектуванням (моделюванням) і 3D-друком.
На даний час коментарі відсутні!