Буждиган Христина Василівна, Пахомов Юрій Дмитрович />

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКУ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ УЧНЯМИ

Буждиган Христина Василівна, Пахомов Юрій Дмитрович

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) уможливлює модернізацію навчального процесу в загальноосвітніх школах, оскільки впроваджуються все методи викладання в сучасній освіті. Що стосується природничо-математичних дисциплін, і хімії зокрема, дані методи повинні враховувати сучасні вимоги 2. Застосування ІКТ при вивченні хімії дає змогу вчителю доступно пояснити складні хімічні процеси та явища, а учням – покращити ступінь засвоєння ними знань 2, 3. Ефективне засвоювання учнями знань з предметів природничого циклу залежить не тільки від способу подачі теоретичного матеріалу, але й від реалізації експериментальної частини у вигляді практичних та лабораторних робіт, яка потребує ретельної теоретичної підготовки як вчителя, так і учнів.
На даний час коментарі відсутні!