Скасків Ганна Михайлівна />

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Скасків Ганна Михайлівна

Реформування системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сучасних умовах реалізація концепції Нової української школи вимагає вдосконалення системи професійної підготовки вчителів, створення сучасних стандартів вищої освіти, перегляду структури програм навчальних дисциплін, оновлення контенту та методичних матеріалів, впровадження нетрадиційних підходів до організації освітнього процесу у закладах вищої та загальної середньої освіти. За таких умов актуалізується проблема підготовки майбутніх учителів до впровадження інноваційних методик навчання, зокрема ігрових технологій, які дають можливість вносити корективи в методологію, надавати нових способів організації та реалізації освітнього процесу [2].
На даний час коментарі відсутні!