Віжевський Тарас Вікторович, Карабін Оксана Йосифівна />

РОЗРОБКА WEB-САЙТУ «IT-EDUCATION» З ВИКОРИСТАНЯМ ФРЕЙМВОРКУ BOOTSTRAP

Віжевський Тарас Вікторович, Карабін Оксана Йосифівна

В умовах масової інформатизації та оцифровування певних сфер життя суспільства та інтеграції його в світовий інформаційно-освітній простір важливого значення набуває ефективне використання інформаційно-цифрових технологій в освітній сфері. Суттєва роль при цьому належить web-технологіям, які проникають і в освітню галузь, та сприяють швидкому перехід від індустріального суспільства до інформаційно-технологічного забезпечуючи новаторство в навчально-виховній та науково-методичній роботі. Використання в освітньому процесі інформаційно-цифрових технологій, також, значно посилює його навчально-дидактичну ефективність.
На даний час коментарі відсутні!