Равлів Юлія Андріївна, Ястремська Світлана Олександрівна />

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Равлів Юлія Андріївна, Ястремська Світлана Олександрівна

Сучасним етапом розвитку вищої медсестринської освіти в Україні стало входження до європейського та світового освітнього і наукового простору, що сприятиме гармонізацію вітчизняних і міжнародних стандартів вищої освіти [1,6]. Поняття «інновація» означає нововведення, введення чогось нового. Впровадження інноваційних засобів є значним кроком вперед в розвитку здійснення освітньої діяльності. Введення електронно-інформаційних засобів в освіту та велика потреба спеціалістів вищого медсестринського рівня стали поштовхом до запровадження дистанційної форми навчання в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.
На даний час коментарі відсутні!