Македон Геннадій Петрович />

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Македон Геннадій Петрович

Застосування у навчальний процес вищих закладів освіти України і, зокрема, майбутніх економістів засобів інформаційних технологій набуває дедалі більшої актуальності, і тому використання у навчальному процесі інструментарію ІТ розглядається як один із актуальних факторів організації сучасного навчання студентів-економістів, з акцентуванням навчання на використанні мультимедійних засобів та інтернет-ресурсів. Мультимедійні комп’ютерні засоби дозволяють проектувати і моделювати комунікативну діяльність, опановуючи новітні навички, індивідуалізувати та диференціювати навчання, підвищити мотивацію студента-економіста, розширюючи обсяги знань і сприяти самооцінці студентів [2, 3].
На даний час коментарі відсутні!