Бигар Ганна Павлівна, Прокоп Інна Степанівна, Піц Ірина Іванівна />

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Бигар Ганна Павлівна, Прокоп Інна Степанівна, Піц Ірина Іванівна

Підготовка фахівців на сучасному етапі розвитку освіти вимагає використання інноваційних технологій. Це пов’язане з тим, що підвищилися вимоги до їх професійної компетентності. А забезпечити це можливо шляхом використання сучасних технологій. Проблема застосування інноваційних технологій у навчальному процесі розглядалася в працях багатьох дослідників як в Україні, так і за кордоном. На методологічному і технологічному рівнях проблему розглядали Алексюк, В. Беспалько, В. Бондар, Б. Блум, Н. Ничкало, Л. Романишина, С. Сисоєва та інш.
На даний час коментарі відсутні!