Vladimir Petrov />

EDUKACJA MEDIALNA I INFORMACYJNA : NOWE WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Vladimir Petrov

W większości państw europejskich usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz medialne należą do jednych z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Przyszłość mediów i ich kształt w dużym stopniu zależą również od korporacji międzynarodowych. Rozwój mediów oraz wzrost ich znaczenia w życiu społeczno-kulturalnym wpływają na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem ich potencjału w edukacji na każdym poziomie nauczania. Przemiany ekonomiczne, naukowo-techniczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że na pierwszy plan wysuwa się technologia informacyjna. Postępująca rewolucja informatyczna w dużym stopniu wpływa na sposób funkcjonowania społeczeństw [1].
На даний час коментарі відсутні!