Мазурець Олександр Вікторович, Якимюк Олена Миколаївна />

МОДЕЛІ ОЦІНКИЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПОШУКУ КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ У КОНТЕНТІ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мазурець Олександр Вікторович, Якимюк Олена Миколаївна

У сучасному суспільств і електронна інформація набуває все більшої ролі в усіх сферах життя. Це привело до значних змін і у вищій освіті. По всьому світу в інформаційних сховищах зібрані значні обсяги навчальних матеріалів з дистанційної освіти, у спеціалізованих начальних середовищах на кшталт Moodle та інших[1].При такому розвитку інформаційних ресурсів, постає актуальність автоматизації виконання ряду задач над навчальними матеріалами–визначення їх якості, відповідності вимогам, відповідності тестовим завданням, формування рефератів та анотацій. Всі ці задачі можна вирішити шляхом формування онтології навчальних матеріалів, причому створення її нижнього рівня, ключових термінів, є найбільш складною задачею[2].
На даний час коментарі відсутні!