Барна Ольга Василівна, Божук Наталія Ігорівна />

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ

Барна Ольга Василівна, Божук Наталія Ігорівна

У сучасних умовах моніторинг освіти у старшій школі засвідчує надмірний обсяг обов’язкової для всіх учнів освітньої складової, що, з одного боку, веде до навчального перевантаження школярів, а з іншого, не дає змоги ефективно задовольнити їхні освітні потреби, пов’язані з подальшими життєвими планами. Перевантаженість старшокласників унеможливлює об’єктивну оцінку власних можливостей, здібностей і знань, формування уміння приймати оптимальні рішення щодо здобуття освіти та майбутньої професійної діяльності. У зв’язку із цим у типові навчальні плани закладів загальної середньої освіти з 2018 року три предмети винесені в категорію обов’язково-вибіркових, тобто таких, два з яких можна обирати для вивчення у 10-11 класах.
На даний час коментарі відсутні!