Грод Іван Миколайович, Крайдуба Ярослава Василівна />

ПРОГРАМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ PYTHON ЯК ДОДАТКОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАСВОЄННІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТУДЕНТАМИ IT-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Грод Іван Миколайович, Крайдуба Ярослава Василівна

Використання інноваційних інформаційних технологій у навчальному процесі є невід’ємною частиною сучасного світу. Насамперед, розглянемо проблему вивчення математичного аналізу студентами вищих навчальних закладів IT- спеціальностей. Надамо деякі рекомендації, щодо поглибленого засвоєння основних понять і тверджень даного курсу та паралельно формуючи алгоритмічний стиль мислення студента.
На даний час коментарі відсутні!