Грод Іван Миколайович, Андреєва Юлія Юріївна />

RSTUDIO ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНА МАТЕМАТИКА»

Грод Іван Миколайович, Андреєва Юлія Юріївна

Основним завданням курсу «Комп’ютерна математика» є формування інформатично-математичних знань, вивчення можливостей використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій розв’язування прикладних задач, дослідження різноманітних процесів і явищ на основі математичного моделювання та застосування методів знаходження оптимальних розв’язків. Найбільш вдалими пакетами для дослідження поставлених задач є зокрема такі: SAS, SPSS, Python, Statistica, MatLab. Однак, впродовж останніх років, у п’ятірку лідерів входить мова програмування R, наразі вона використовується такими компаніями-гігантами, як Google, Facebook, Boeing та New York Times, стаючи все більш розповсюдженою.
На даний час коментарі відсутні!