Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович />

ВИКОРИСТАННЯ EЛEКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МEТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНЯМИ 10 КЛАСУ ЗЗСО

Прокопчук Євгенія Василівна, Мартинюк Сергій Володимирович

У сучасному суспільстві використання інформаційних технологій має пріоритетне значення в усіх сферах діяльності людини і визначає його рівень розвитку в майбутньому. Найхарактернішою ознакою сучасного етапу розвитку освіти в розвинених країнах світу є інтенсивна комп’ютеризація й інформатизація освіти. Комп’ютеризація дозволяє зробити вчителя та учня рівноправними партнерами у процесі навчання. Актуальність дослідження полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку освіти все більшого значення набуває уміння учнів самостійно здобувати знання, використовуючи при цьому всі доступні джерела.
На даний час коментарі відсутні!