Пугач Світлана, Грод Інна Миколаївна />

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Пугач Світлана, Грод Інна Миколаївна

Об´єктивна потреба підвищення ефективності навчання призводить до оновлення засобів, які використовуються в освітньому процесі. В даний час до сфери освіти активно впроваджуються комп’ютерні технології. Досить гостро постала проблема методики використання мультимедіа в сучасній школі. Ми зробили спробу проаналізувати роль мультимедійних засобів в навчальному процесі і розробити методичні рекомендації щодо застосування мультимедійних презентацій в шкільному курсі інформатики.
На даний час коментарі відсутні!