Люльчак Світлана Юріївна />

ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Люльчак Світлана Юріївна

Розвиток суспільства XXI століття зумовив необхідність інноваційної діяльності педагога. Це пов'язано з вимогами інформатизації та технологізації сучасної педагогічної освіти, змінами, що відбуваються в світовому інформаційному просторі, з потребами суспільства в сучасних, креативних, здатних самостійно, творчо діяти, приймати рішення, адаптуватися до умов життя фахівцях. В процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти актуальною на світовому рівні є проблема підвищення фахової та методичної компетентності майбутніх педагогів. Першочерговим завданням, що постає перед вищою школою є вдосконалення підготовки майбутніх фахівців, становлення їх як компетентних професіоналів, здатних використовувати інформаційно – комунікаційні технології (ІКТ) навчання.
На даний час коментарі відсутні!