Кучеренко Iнна Iванiвна, Чхало Оксана Миколаївна />

ВИКОРИСТАННЯ ОСВIТНЬО-IНФОРМАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ NEURON ПРИ ПIДГОТОВЦI ДО ЛII КРОК СТУДЕНТIВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НМУ IМЕНI О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кучеренко Iнна Iванiвна, Чхало Оксана Миколаївна

Актуальнiсть теми обумовлена важливістю та необхідністю підготовки до складання ЛII КРОК 1 та КРОК 2 для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання в НМУ iменi О.О. Богомольця, адже це один з основних компонентiв єдиного державного квалiфiкацiйного iспиту (ЄДКI). Фармацевтичний факультет НМУ iменi О.О. Богомольця є унiкальним, адже він єдиний готує студентів не лише денної, а й заочної форми навчання. З 2017 року ЛII КРОК 1 Фармацiя складають й заочники. Вiдмiнним вiд пiдготовки студентiв денної форми навчання, при пiдготовцi до iнтегрованого є те, що студенти заочної форми навчання складають КРОК 1, а студенти денної форми навчання ЄДКI.
На даний час коментарі відсутні!