Мішеніна Тетяна Михайлівна />

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Мішеніна Тетяна Михайлівна

Інформаційне забезпечення діалогічного навчання майбутніх філологів в умовах в умовах вищого навчального педагогічного закладу конституюється на природі навчального дискурсу (Г. Дьяконов, Б. Ломов, М. М’ясищев, Р. Якобсон). Інформаційний фахово орієнтований дидактичний дискурс забезпечує ефективність процесу навчання і взаємодії викладач / студент на рівні фасилітації.
На даний час коментарі відсутні!