Мазурець Олександр Вікторович, Придачук Юлія Русланівна />

МНОЖИНА ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ ПРИ АВТОМАТИЗОВАНОМУ ФОРМУВАННІ ТЕСТІВ

Мазурець Олександр Вікторович, Придачук Юлія Русланівна

Контроль знань є важливою частиною процесу навчання і дозволяє отримати об’єктивну оцінку рівня знань студентів. Однією з форм контролю знань, що добре себе зарекомендувала, є тестування. Тестові технології, які застосовуються в системі вищої професійної освіти, покликані забезпечувати отримання оперативної та достовірної інформації про якість навчальних досягнень студентів. Тестова перевірка включає в себе набір тестових завдань із різними параметрами, що робить результат тестування більш об’єктивним. Інформаційні технології на сучасному етапі широко використовуються для забезпечення комп’ютерного тестування рівня знань.
На даний час коментарі відсутні!