Габрусєв Валерій Юрійович, Кулянда Олена Олегівна />

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Габрусєв Валерій Юрійович, Кулянда Олена Олегівна

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) сприяє глобалізації освіти, розвитку міжнародного ринку праці, зростанню різних видів мобільності особистості. Важливим результатом глобалізації є удосконалення мобільності студентів, абітурієнтів та випускників університетів: особа, що має високий рівень мобільності, можете вчитися, працювати, співпрацювати та бути конкурентоздатною в будь-якій країні. Зростання академічної мобільності, введення міжнародних норм та стандартів, за допомогою яких академічні кваліфікації з різних країн можуть бути порівняні та визнані, призводять до збільшення конкуренції між ВНЗ та сприяє підвищенню якості вищої освіти.
На даний час коментарі відсутні!