Мельник Марія Степанівна, Маланюк Надія Богданівна />

МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ПРОГРАМУВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Мельник Марія Степанівна, Маланюк Надія Богданівна

У шкільному курсі інформатики навчанню розв’язувати задачі олімпіадного характеру приділяється небагато часу, і основним методом такого навчання є демонстрація способів розв’язування деяких задач, і зовсім не даються знання аналізу суті задачі та її розв’язку. В учнів не виробляються вміння та навики в діях, що входять у загальну діяльність по розв’язуванню задач, не стимулюється постійний аналіз учнями своєї діяльності у цьому напрямку, по виділенню в ній загальних методів та підходів, що дало б можливість, у подальшому, будувати власну стратегію дослідження та розв’язання задач такого класу.
На даний час коментарі відсутні!