Грод Інна Миколаївна />

РОЗРОБКА WEB-САЙТУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

Грод Інна Миколаївна

Комп’ютерні технології стрімко проникають у сферу освіти. Змінилися і пріоритети навчання: засвоєння знань поступається місцем умінню користуватися інформацією, отримувати її з різних джерел. Відбувається інтеграція освітнього середовища у глобальний інформаційний простір, перехід на якісно новий рівень у підходах до використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій в усіх структурних підрозділах вищої школи. До комп’ютерного моделювання відносимо і такі галузі знань, як моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів (моделювання систем). Комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною досліджень в таких напрямках.
На даний час коментарі відсутні!