Скасків Ганна Михайлівна />

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Скасків Ганна Михайлівна

Актуальність теми. Впровадження інтегрованого навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти розвивається динамічно і швидкими темпами. Це вносить певні корективи у роботу вищих навчальних закладів загалом, так і при підготовці майбутніх учителів зокрема. Цей процес спонукає до використання нових підходів організації освітнього простору, висуває нові вимоги до формування професійних компетентностей майбутніх вчителів інформатики. Комплексне вивчення та вирішення проблеми є запорукою успіху, досягнення позитивного результати значно швидшими темпами, ніж вузько направлені дослідження, що потребують подальшого об’єднання. Інтегрований підхід до навчання — це вимога сучасного суспільства, наслідок швидких змін у соціальній сфері та галузі інформаційних технологій.
На даний час коментарі відсутні!