Єгорова Світлана Юріївна, Степанський Дмитро Олександрович, Крушинська Тетяна Юріївна, Турлюн Сергій Якимович />

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФАРМАЦІЯ”

Єгорова Світлана Юріївна, Степанський Дмитро Олександрович, Крушинська Тетяна Юріївна, Турлюн Сергій Якимович

Важлива роль у сучасній медичній освіті відводиться упровадженню інформаційних технологій та інноваційних методик навчання. Використання інноваційних технологій є необхідною складовою підготовки майбутнього фахівця. Можливості інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, веб-сайтів та дистанційних курсів дозволяють зробити акцент на самостійній роботі студентів у рамках спеціально організованих видах діяльності.
На даний час коментарі відсутні!