Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна, Базюк Лілія Володимирівна />

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ AUGMENTED REALITY У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Мідак Лілія Ярославівна, Кузишин Ольга Василівна, Базюк Лілія Володимирівна

Актуальність теми. Для ефективного вивчення хімічних дисциплін та підготовки майбутніх вчителів хімії, на сучасну пору актуальним завданням є використання численних демонстрацій в навчальному процесі, які є неможливими без використання спеціальних хімічних програм, програм-симуляторів та програм-реалізаторів доповненої реальності 1, 2. Використання об’єктів доповненої реальності дає можливість викладачу швидко та доступно пояснити великий об’єм теоретичного матеріалу, а студентам ефективно його засвоїти, розвиває у них творче мислення та підвищує мотивацію до навчання.
На даний час коментарі відсутні!