Постумент Марія Вікторівна, Грод Інна Миколаївна />

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ НА ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ

Постумент Марія Вікторівна, Грод Інна Миколаївна

Одним з інноваційних методів навчання майбутніх педагогів є застосування навчальних комп’ютерних моделей. Нині гостро стоїть проблема відбору, систематизації, накопичення та передачі знань, формування вмінь і навичок, тому зростає роль інтелектуальних комп’ютерних систем у підготовці майбутніх педагогів [2]. Реформування системи освіти вимагає реалізації нових підходів до організації навчального процесу з природничих дисциплін в вищій школі та потребує використання найсучасніших педагогічних концепцій і вдосконалення відомих методик, модернізації їхнього змісту з метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої, творчої, толерантної особистості. З-поміж розмаїття методів ефективного навчання біології чинне місце посідає метод моделювання біологічних явищ та об’єктів.
На даний час коментарі відсутні!